Soanlahti

Soanlahden seljällä, Jänisjärven rannalla suolatta söisin, kengittä käisin jos siellä elää saisin

Uutiset

Seuran tunnus on on esillä Kuntaliiton  vaakunakokoelmassa ja Karjalatalolla.

 

Seuran tunnukset

Soanlahtelaisten seuran standardin (vaakunan) on suunnitellut kokkolalainen Bo Aurén 1977. 

Seuran lipun on suunnitellut vaasalainen Kalevi Jännes 1976.

Soanlahtelaisten pitäjäseuran lippu: Kuva:R.Viitakangas

Suosittelemme nettiselaimeksi MozillaFirefoxia tai InternetExplorer9 tai uudempi.   


Kotitalouskoulu. Kuva: Seuran arkisto.Soanlahden vanhaan kartanoon, jota myös Hoviksi kutsuttiin, perustettiin insinööri Winterin toimesta ja Senaantin päätöksellä v. 1897 kaksivuotinen alempi maanviljelyskoulu, joka sittemmin muutettiin yksivuotiseksi.  Itä-Karjalan maanviljelysseura valitsi johtokunnan, johon tulivat A. Th. Genetz ja agronomi Arppe, koulun johtaja Arthur Winter ja varajäseneksi maisteri T. Lehtinen.  Koulu aloitti seuraavana vuonna marraskuussa 1898.  Vuonna 1906 se muutettiin puolen vuoden pituiseksi maamieskouluksi. Vuonna 1900 perustettiin  karjanhoitokoulu, joka toimi vuoteen 1919 saakka. 

Aluksi kouluihin ei saapunut paljoakaan oppilata, kunnes stipendijärjestelmä saatiin käyntiin. Maanviljelyskoulun kahdeksan ensimmäisen vuoden 75 valmistuneesta oppilaasta oli Soanlahdelta 8 ja kuuden ensimmäisen vuoden 34 karjakosta oli soanlahtelaisia vain kaksi. V. 1904 koulutilalla oli peltoa 155 hehtaaria, lehmiä 69, sonneja 2 ja 13 nuorta eläintä. Keskimäärin tilalla pidettiin 33 lypsävää. Koulu toimi 22 vuotta.

Myöhemmin perustettiin samaan kartanoon kotitalouskoulu. Tällöin ei enää maamieskoulua ja karjanhoitokoulua enää ollut, vaan ne oli lakkautettu. Soanlahden kunta osti kartanon insinööri Winteriltä ja siihen sijoitettiin mm. kunnantoimisto

Lähteet: Soanlahti - seppelöity sana. Soanlahti synnyinseutumme. Laatokka-lehti.

Maanvieljelyskoulu, kotitalouskoulu, kunnantalo. Kuva: Seuran arkisto.

Kuva:Seuran arkisto.

Laatokka 22.8.1896 nro 68

"Jalovaaran yksivuotiseen Meijerikouluun otetaan ensi Marraskuun 1 päivänä neljä kansakoulun läpikäynyttä nais-oppilasta, joten oppilaaksi hakijat ennen ensi syyskuun 20  päivä lähettäkööt hakemuksensa allekirjoittaneelle osoitteella: Soanlahti, Jalovaara. Hakemusta tulee seurata:

1)Papintodistus maineesta ja että hakija on täyttänyt 20 vuotta y. m.
2)Päästötodistus, jos hakija on palveluksessa, muussa tapauksessa vanhempain tai holhoojan suostumus.
3)Lääkärin todistus terveydentilasta.
4)Kansakoulutodistus.
5) Todistus siitä, että hakija on vähintäin yhden vuoden ajan ollut meijeritöissä tai karjanhoidossa. Jalovaarassa elokuun 30 päivänä 1896. A. Kaksonen."

Kotitalouskoululaisia 1928. Kuva seuran arkisto (Siilin).

Kotitalouskoululaisia 1928. Kuva: Seuran arkisto (Siilin).

Käsityökourssi, edessä Hemmi Pesonen. Kuva: Seuran arkisto (Pesonen).

Käsityökurssi, edessä Hemmi Pesonen.  Kuva: Seuran arkisto (Pesonen ML).

Kotitalouskoulun rappusilla, oikealla opettaja Ester Könönen. Kuva: Seuran arkisto (Siilin).

Kotitalouskoulun rappusilla. Oikealla opettaja Ester Könönen. Kuva: Seuran arkisto (Siilin).

Maanviljelyskoulun opettajat. Vasemmalta agronomi J. Kuikka, metsänhoitaja E.Ekstam, insinööri A. Winter, agronomi Oskar. Ehrnrooth, J. Muhonen, ?, käsitönopettaja Antero Vornanen. Kuva: Seuran arkisto.

Maanviljelyskoulun opettajat. Vasemmalta agronomi J. Kuikka, metsänhoitaja E.Ekstam, insinööri A. Winter, agronomi Oskar. Ehrnrooth, J. Muhonen, ?, käsitönopettaja Antero Vornanen.
Kuva: Seuran arkisto


Laatokka 28.1.1888 nro 8

Sanomalehtitilastoa: Soanlahdelle on tilattu sanomalehtiä ja aikakauskirjallisuutta alkaneeksi vuodeksi seuraava määrä:

3 Uutta Suometarta

14 Laatokkaa

17 Kylät kuvalehteä

5 Kyläkirjastoa

2 Maanviljelylehteä

1 Suomen Viikkolehti

1 Kansakoululehti

1 Matti Meikäläinen ja

1 Valvoja